Balkon- en galerijinspectie

Onafhankelijk advies waar u iets aan heeft!

Balkon- en galerijinspectie

Om de onderhoudsstaat van balkons en galerijen te beoordelen wordt door één van de  Betononderhoudskundige (BOK) van MAAT ingenieurs, de balkons en galerijen visueel beoordeeld. Hierbij wordt per onderdeel de onderhoudsbehoefte in beeld gebracht middels een visuele verslaglegging. Met deze rapportage kunt u daar als opdrachtgever uw onderhoudsplanning op hanteren dan wel aanpassen. Bij de visuele inspectie wordt onder andere gekeken naar onderstaande onderdelen:

  • De afwerking van het oppervlak aan de boven- en onderzijde;
  • De hemelwaterdoorvoeren en -afvoeren;
  • Eventuele (beton)schades aan de constructie;
  • De staat van de hekwerken, borstweringen en dergelijke.

Uitkragende constructies: CUR 248 inspectie

Het kan ook zijn dat er naast het beoordelen en adviseren van de onderhoudsstaat van de balkons en galerijen een constructieve beoordeling noodzakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij uitkragende constructies. Hier is dan een CUR248 inspectie vereist.

De werkzaamheden (stappen 1 t/m 5) staan omschreven in hoofdstuk 3 “Stappenplan van het onderzoek” van de CUR publicatie 248 “Onderzoek naar en beoordelen van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats” (tweede uitgave). In het stroomschema is het stappenplan voor het onderzoek volgens CUR248 aangegeven. Stappen 1, 2.1 en 3a moeten minimaal uitgevoerd worden. Stap 2.2 en 2.3 (onderzoek naar de wapeningsconfiguratie) zijn noodzakelijk indien de archiefgegevens niet of incompleet zijn.

Stroomschema stappenplan onderzoek volgens CUR248

Stroomschema stappenplan onderzoek volgens cur248 maat ingenieurs

Download hier de complete CUR 248 PDF

Opgelegde constructies

Naast uitkragende constructies kunnen balkons en galerijen geconstrueerd zijn met consoles, zogenaamde opgelegde constructies. Hiervoor kan eveneens een constructieve beoordeling gewenst zijn. Een voorbeeld van een constructieve beoordeling bij dergelijke constructies is het beoordelen van de doorbuiging van de platen. Balkon en galerijplaten buigen door hun gewicht. Het kan voorkomen dat de platen meer doorbuigen als in het ontwerp dan wel statische berekening is berekend, met eventueel bijbehorende schades aan de oplegging. De oplegging van de platen kan daarnaast vermindert zijn door de schades. Hierdoor kan de oplegging zelfs onvoldoende worden waardoor er een constructieve aanpassing noodzakelijk is.

Advies

Na de onderhoudsinspectie en de eventuele constructieve beoordeling kan er een bijpassend onderhoudsadvies worden geformuleerd. MAAT ingenieurs adviseert met dit advies de opdrachtgever over welke systemen er toegepast moeten worden al dan niet met eventuele noodzakelijk herstel van de diverse onderdelen.

 

Dennis-onck-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Dennis Onck via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft