Dakinspectie

Onafhankelijk advies waar u iets aan heeft!

Inleiding dak inspectie

Daken zijn er in verschillende vormen en verschillende materialen. Eén ding hebben daken gemeen: ze vormen de waterdichtheid van een gebouw van bovenaf en zijn daarmee een belangrijk en niet weg te denken onderdeel van een gebouw.

Het dak is vanaf de begane grond vaak niet (geheel) te zien. Idealiter vinden er twee keer per jaar reinigings- en onderhoudswerkzaamheden plaatst waarbij de staat van het dak wordt gecontroleerd. Vaak komen er uit zo’n controle hoogstens een aantal werkzaamheden naar voren die acuut noodzakelijk zijn, waarna het dak weer voor een langere periode met rust gelaten wordt.

Totdat er plannen met het dak zijn: zowel op gebied van groot onderhoud als verduurzaming, of om de functie van het dak ut te breiden.

Om te starten met planvorming, is het goed om inzichtelijk te krijgen wat de huidige staat van het dak is.

MAAT ingenieurs kan u helpen om een compleet beeld te vormen van de (onderhouds)staat en onderhoudsbehoefte van het dak om de planvorming daar verder op uit te kunnen bouwen.

Platte daken

Op het gebied van platte daken is men snel aan het ontwikkelen. Daken krijgen steeds meer verschillende functies en de dakbedekkingen zijn minder goed te bereiken. Hierdoor wordt materiaalkeuze een steeds belangrijker onderwerp. En er is ook meer kennis nodig op het gebied van onderhoud aan de dakbedekkingen. Elk soort materiaal heeft zijn eigen onderhoudsbehoefte en zijn eigen uitvoeringsinstructie bij het aanbrengen. Niet elk materiaal kan goed met elkaar samen en elke uitvoeringsrichtlijn heeft weer andere zwakkere punten waar met de uitvoering rekening gehouden moet worden, met diverse problemen tot gevolg. Voor zowel regulier onderhoudsadvies als advies bij problematieken, bent u bij MAAT ingenieurs aan het juiste adres.

Hellende daken

Hellende daken zijn misschien wel meer ingewikkeld dan platte daken wanneer je het over levensduur en onderhoud hebt. Een dakpan verliest langzaam zijn waterdichtheid, zowel door de pan heen als bij de aansluitingen. Maar wanneer is een pan nu echt aan het einde van zijn levensduur? De dakpan is het meest zichtbare onderdeel van het dak. Maar hoe is de staat van de rest van de dakconstructie? Hoe zien de pan- en ventilatielatten eruit onder de dakpan? Bestaat het dakafschot en de dampremmende laag nog uit één geheel of beginnen deze gebreken te vertonen?

MAAT ingenieurs brengt bovenstaande onderdelen in kaart door middel van inspecties en advisering. Hierin wordt niet alleen het dakvlak bekeken, maar zijn de aansluitingen minstens even belangrijk; De nok, de gevelpannen, de schoorstenen, dakdoorvoeren, aansluitingen van dakramen, dakkapellen, de hemelwaterafvoeren en de goten. Al deze onderdelen hebben hun eigen onderhoud nodig wanneer het aankomt op de levensduur van het dak. Door middel van duidelijke inspecties, wordt de onderhoudsbehoefte inzichtelijk voor de gebouweigenaar.

Altijd onafhankelijk

De meeste partijen welke dak inspecties uitvoeren, zijn ook de bedrijven welke zelf de dakbedekkingen aanbrengen of de bedrijven welke dakbedekkingen verkopen. MAAT ingenieurs heeft hierin geen samenwerking en levert altijd onafhankelijke adviezen. Dit maakt MAAT ingenieurs dan ook uitermate geschikt voor een second opinion.

Onderzoek en inspectie t.b.v. verduurzamingswens

Onderhoudsplannen gaan steeds vaker gepaard met het uitbreiden van de functie ven het dak. Wat MAAT ingenieurs voor u kan betekenen in het onderzoek en advies wat betreft de verduurzamingsmaartegelen in combinatie met het dak, kunt u terug vinden bij Dakonderzoek.

Helmi-van-der-horst-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Helmi van der Horst via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft