Kathodische bescherming

Met ons advies weet u wat u te doen staat

Kathodische bescherming

In gewapende betonconstructies kunnen onder bepaalde omstandigheden, zoals onvoldoende dekking op de wapening of de aanwezigheid van chloriden in beton,  het wapeningsstaal in beton corroderen. Het corroderen van wapeningsstaal is een elektrochemisch proces.

De wapening in de constructie kan volgens twee principes corroderen; Zogenaamde carbonatatie geïnitieerde corrosie of chloride geïnitieerde corrosie. Voor beide corrosie processen kan een KB-systeem worden ingezet. Kathodische bescherming (KB) kan als onderdeel van een betonreparatie worden ingezet, gericht op het stoppen van het corrosieproces van het wapeningsstaal in de constructie. Een dergelijk KB-systeem wordt het meest toegepast bij constructies waarbij chloride geïnitieerde corrosie is geconstateerd. Het grootste gevaar bij een chloride geïnitieerde corrosie is het ontstaan van zogenaamde putcorrosie in de wapening. De wapening neemt door putcorrosie af in diameter en kan zelfs leiden tot insnoering van de wapening, waardoor de kracht aanzienlijk afneemt met zelfs bezwijken tot gevolg.

Kathodische bescherming zorgt dat het potentiaal van het elektrochemische corrosieproces van het wapeningsstaal wordt verlaagt. Dit kan op twee manieren: Galvanisch (GCP) of met opgedrukte stroom (ICCP).

Galvanisch (GCP)

Bij een galvanisch systeem wordt de wapening beschermd door een minder edel metaal zoals zink. Het minder edeler metaal zal geleidelijk corroderen c.q. opofferen ten opzichte van het daarmee verbonden metaal van de wapening. Dergelijke galvanische systemen worden derhalve ook gerealiseerd met behulp van opofferingsanodes.

Opgedrukte strook (ICCP)

Bij een stroom gestuurd systeem wordt de wapening beschermd door middel van de anode met een stroombron met een zeer lage spanning te verbinden (plus). De wapening wordt vervolgens met de min voeding verbonden. Hierdoor fungeert de wapening als kathode en de (externe) elektrode als anode, waarbij er een kleine stroom door het systeem loopt, die de corrosie onderdrukt.

MAAT ingenieurs kan de problematiek van betonherstel en wapeningscorrosie inspecteren en adviseren. Daartoe beschikt MAAT ingenieurs tot medewerkers met een niveau 3 certificering volgens de Europese norm EN ISO 15257:2017. Met behulp van diverse meettechnieken kan het corrosieproces in beeld worden gebracht en indien noodzakelijk een KB-systeem worden ontworpen. Tevens dient een KB-installatie periodiek gecontroleerd te worden op de werking van het systeem. MAAT ingenieurs kan voor U deze controlemetingen verrichten en analyseren om een KB-systeem efficiënt te laten functioneren.

Dennis-onck-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Dennis Onck via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft