Zwembadinspectie

De onderhoudsstaat van uw zwembad beoordelen? Wij helpen graag!

Zwembadinspectie

Bij een zwembad heb je altijd te maken met een combinatie van chloorhoudend water, luchtvochtigheid en een gewapende betonconstructie. Daarnaast zijn er omstandigheden die een eventueel aanwezig schadeproces aan de betonconstructie versnellen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de constructie onvoldoende waterdicht is en er lekkages zijn.

Een zwembadinspectie bestaat veelal uit een onderzoek naar de betonconstructie van het zwembad. Op basis van deze inspectie wordt vervolgens een advies gegeven voor herstel van de eventueel geconstateerde schades. Om de onderhoudsstaat van zwembaden te beoordelen wordt door één van de  Betononderhoudskundige (BOK) van MAAT ingenieurs de betonnen constructie van een zwembad beoordeeld.

Naast de betonconstructie heeft de afwerking een belangrijk aandeel in het onderhoud van een zwembad. De afwerking heeft een waterdicht functie van de constructie. De afwerking bestaat vaak uit meerdere onderdelen. De afwerking kan gerealiseerd zijn door bijvoorbeeld een tegel of een coating.. Daarnaast zijn er veelal dilatatievoegen aanwezig. Wanneer er gebreken zijn in de afwerking bestaat de kans dat er chloridehoudend zwemwater de betonconstructie in komt. Dit kan resulteren in chloride geïnitieerde wapeningscorrosie. Bij chloridecorrosie kan een lokale put in het ijzer ontstaan. Het ijzer lost als het ware op en wordt door het vocht meegevoerd door de betonconstructie naar buiten. Door de putvorming in de wapening neemt de sterkte van de wapening significant af. Afhankelijk van de locatie en aantal wapeningstaven kan daardoor de constructieve veiligheid in het geding raken.

Een zwembad inspectie kan meerdere onderdelen omvatten:

  • Een visuele inspectie waarbij de betonconstructie eventueel wordt afgeklopt.
  • Het verrichten van een (verkennend) chlorideonderzoek.
  • Potentiaalmetingen om de corrosieactiviteiten in de constructie in beeld te brengen.
  • Wapeningsconfiguratie maken.
  • Tegel en voegwerk beoordelen op gebreken.
  • Dilatatie advies voor het tegelwerk.

 

Advies

Door MAAT ingenieurs wordt de mogelijkheid en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden en kosten van het door exploiteren van het bad bekeken. Op basis hiervan kan de opdrachtgever een beslissing nemen omtrent de exploitatie van het zwembad.

Dennis-onck-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Dennis Onck via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft