Projectbegeleiding

Met onze projectbegeleiding staat u sterk

Projectbegeleiding

Een project bestaat in hoofdlijnen uit de volgende fases:

  • Een voorbereiding voorafgaand aan de werkzaamheden;
  • Offerte aanvraag/prijsbepaling;
  • De uitvoering en begeleiding tijdens de werkzaamheden;
  • Een oplevering en financiële afronding na de werkzaamheden.

Wanneer die aspecten achter elkaar staan omschreven, ziet het realiseren van een project er erg overzichtelijk uit. Maar er komt veel meer bij kijken. Een goede voorbereiding vooraf betekent een duidelijke uitvoering met weinig zorgen, zodat rompslomp achteraf wordt voorkomen.

Elke stap heeft zijn eigen aandachtspunten waarbij MAAT ingenieurs u kan ondersteunen. Door middel van projectervaring, tools ter controle, bouwkundige kennis en kennis van de verschillende oplossingen die de markt biedt, kunnen wij een complete projectbegeleiding aanbieden.

Ontstaan project

Het ontstaan van een project begint nog voor de projectbegeleiding. Een project begint bij een initiatief van de gebouweigenaren. Vaak gedreven door de wens om het gebouw in een goede conditie te houden, het creëren van meer wooncomfort, de wens om zelf energie op te wekken, te voldoen aan de wetsverandering of de wens om de indeling van een gebouw te veranderen. De hiervoor genoemde drijfveren zijn slechts een greep uit het ontstaan van projecten. Wat de wens ook is; het verloop van een project is vaak hetzelfde.

Voorbereiding

Het idee is er, we kunnen van start!. Vaak kan je op allerlei manieren tot het gewenste eindresultaat komen. Maar wat past bij de gebouw eigenaar/eigenaren of wat past bij de bewoners? En wat zijn de voor- en nadelen? Vaak is er door een gebouw eigenaar een budget gereserveerd voor de werkzaamheden waardoor er wel een richting bekend is.

Door het lezen van bouwkundige tekeningen, de juiste onderzoeken te verrichten en de juiste vragen te stellen, ontstaat een definitieve overzichtelijke lijst met de werkzaamheden en materialen welke nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen.

Prijsbepaling

Vervolgens is er een grote markt met uitvoerende partijen welke invulling kunnen geven aan het project. Voor het uitvoeren van complexe projecten wordt er vaak gekozen om met één hoofdaannemer te werken en wordt daaromheen een bouwteam gevormd. De kostenbewaking wordt dan verzorgd door een bouwkosten deskundige.

Wanneer de werkzaamheden minder complex zijn, kunnen er meerdere prijzen worden aangevraagd bij de verschillende partijen. MAAT ingenieurs kan u hierin ondersteunen. Door een overzichtelijke lijst te creëren van wat er moet gebeuren, kan er een duidelijke offerte uitvraag worden gedaan naar de verschillende uitvoerende partijen.

De uitvraag van offertes, het lezen en beoordelen daarvan en de juiste vragen stellen, is hier de uitdaging. Zit alles in de offerte? Voor welke werkzaamheden worden er stelposten gereserveerd omdat een prijsbepaling vooraf niet mogelijk is? En hoe worden die posten verrekend tijdens de uitvoering? Door in deze fase goede afspraken te maken en goed overleg te voeren, worden verassingen tijdens de uitvoering en achteraf zoveel mogelijk voorkomen.

Uitvoering

De offerte is akkoord en de uitvoering kan beginnen. Welke werkzaamheden geven overlast en op welke wijze moeten de bewoners/gebruikers van een complex worden geïnformeerd?

Door controle op de uitvoering, wordt gemonitord of de uitvoerende partij doet wat er is geoffreerd en wordt er bijgestuurd waar dit nodig is. Soms moet er noodgedwongen worden afgeweken van het plan omdat er ondanks een nauwkeurige voorbereiding, toch onvoorziene zaken aan het licht komen.

Door de juiste kennis kan er snel worden geschakeld, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Bij een juiste uitvoering en toepassing van de producten, worden problemen in de toekomst voorkomen. Door productbladen en tekeningen te vertalen voor de gebouweigenaar, kan er grip op de uitvoering worden gehouden.

Tevens worden de werkzaamheden waar stelposten voor zijn gereserveerd, in de gaten gehouden tijdens de projectbegeleiding om grip te houden op het afgesproken budget.

Wanneer alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, vindt de oplevering plaats. De hoogte van de stelposten zijn op dit moment duidelijk en er wordt nog één ronde gedaan om te beoordelen of de werkzaamheden naar tevredenheid zijn afgerond. Wanneer de voorgaande stappen op de juiste wijze zijn doorlopen én met een goede communicatie, komen er geen verassingen naar voren tijdens de oplevering.

Financiële afronding

Tijdens de uitvoering van het project worden de financiën bewaakt en inzichtelijk gehouden. Vooraf wordt afgesproken tijdens welke momenten er gefactureerd mag worden. Hierop wordt enkel akkoord gegeven wanneer de aannemer zich aan de afspraken houdt. MAAT ingenieurs vertaalt dit in overleg met de aannemer voor de gebouweigenaren.

Betonreparatie

Het is essentieel dat u de oorzaak laat uitzoeken voordat u repareert.
Helmi-van-der-horst-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Helmi van der Horst via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft