Betonreparatie

Schades aan betonconstructies kunnen meerdere oorzaken hebben

Betonreparatie

Schades aan betonconstructies kunnen meerdere oorzaken hebben. Hierom is het zaak de aard en oorzaak van de schade te onderzoeken vóórdat er gestart kan worden met het repareren van het beton. Nadat is bepaald welk schadetype er ten grondslag ligt, welke milieuklasse dan wel welke gevolgklasse bepalend is, kan tot reparatie van het beton worden overgegaan.

De hoofdcategorieën welke doorgaans zich voordoen is schade als gevolg van carbonatatie en schade als gevolg van chloride, zowel ingemengd als ingedrongen. Ook is het zaak om, indien aanwezig, de wapening te beoordelen en deze te behandelen zoals voorgeschreven in de hiervoor geldende normen.

Het geniet de voorkeur om betonreparaties uit te voeren volgens de BRL 3201/02 CUR 118. Hierdoor wordt het reparatieproces eenduidig vastgelegd waardoor de kwaliteit (beter) kan worden gewaarborgd.

Beton kan op diverse wijzen worden gerepareerd, t.w. traditioneel, handmatige, herstel volgens de droge dan wel natte spuitmethode, betoninjectie en kathodische bescherming. Teneinde de reparatie is het zaak het (gerepareerde) beton te beschermen tegen weersinvloeden middels bijvoorbeeld een coating. Het spreekt voor zich dat bij iedere reparatie een (bij voorkeur gecertificeerde) kwaliteitscontrole ten grondslag ligt.

Uitvoeringsklassen

Er zijn drie uitvoeringsklassen aanwezig voor het repareren van beton:

 • Esthetisch repareren (RE):
  Herstel van oorspronkelijke vorm en geen corroderende wapening.
 • Technisch repareren (RT):
  Gericht op duurzame bescherming van wapening tegen corrosie.
 • Constructief repareren (RS):
  Gericht op herstellen of vergroten van het draagvermogen.

 Gevolgklassen

Ook de gevolgklassen dient te worden bepaald:

 • GK1:  Geringe gevolgen (geen persoonlijk letsel, kleine economische schade)
 • GK2:  Matige gevolgen (gering persoonlijk letsel, matige economische schade)
 • GK3:  Grote gevolgen (ernstig persoonlijk letsel, grote economische schade)

Vóórdat men kan overgaan tot het repareren van beton dient er een werkplan te worden gerealiseerd, gebaseerd op

hoe werkzaamheden uit moeten worden gevoerd, of een project specifieke eisen heeft, materiaaleisen en eventuele afwijkingen op de Beoordelingsrichtlijn (BRL).

MAAT ingenieurs stelt een advies op aan de hand van de aard en oorzaak van betonschades. Vervolgens kan MAAT ingenieurs zorgdragen voor (werk)begeleiding en (kwaliteits)controle zodat kan worden gerealiseerd dat de geldende eisen aan betonreparaties worden gehaald.

Raimond-duker-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Raimond Duker via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft