CUR 118

Inzicht en eenvoud bij betonreparatie

CUR-Aanbeveling 118:2015 (‘Specialistische instandhoudingstechnieken – Repareren van beton’) beschrijft vernieuwde inzichten en eenvoud bij betonreparatie en is gebaseerd op de NEN 1504. De CUR 118 geeft definities, classificaties, eisen en regels voor het uitvoeren van betonreparatie. Hierin staat onder andere exact beschreven hoe een reparatie uitgevoerd moet worden en aan welke eisen de mortel moet voldoen.

De methoden uit NEN-1504-9 die onderwerp zijn van deze CUR-Aanbeveling zijn weergegeven in tabel 1.

 

Tabel 1. Principes en methoden uit NEN-EN 1504-9 die onderdeel zijn van de CUR-Aanbeveling 118

Principe

(nr. stemt overeen met tabel 1 uit NEN-EN 1504-9)

Voorbeelden van methoden gebaseerd op principe Relevant deel uit

NEN-EN 1504 normserie

3. Betonreparatie 3.1 Handmatig aanbrengen mortel 3
3.2 Gieten/aanstorten van mortel 3
3.3 Spuiten van mortel 3
4. Constructieve versterking 4.4 Toevoeging van mortel (of beton) 3, 4
7. Behoud of herstel pas­sivering 7.1 Vergroten van de dekking door extra mortel (of beton) 3
7.2 Vervangen van aangetast of gecarbonateerd beton 3
11. Beheersen anode

(Beschermen betonstaal tegen corrosie)

11.1 Actieve coating 7
11.2 Isolerende coating 7
Dennis-onck-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Dennis Onck via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft