Hilti Ferroscan

Wapening detecteren? Wij zoeken het voor u uit!

Over Hilti Ferroscan

Hilti is een wereldwijd opererende organisatie die staat voor kwaliteit en innovatie. Ruim 30.000 werknemers wereldwijd helpen het werk op bouwplaatsen eenvoudiger, sneller en veiliger te maken – en inspireren klanten elke dag opnieuw. Met producten, systeemoplossingen, software en services die een geavanceerde meerwaarde bieden waaronder voor adviesbureaus zoals MAAT ingenieurs.
Voor het detecteren van wapening wordt gebruik gemaakt van de Hilti Ferroscan PS200. Met deze dekkingsmeter kan de wapening in de eerste laag worden waargenomen. Hiermee is het mogelijk om de dekking en de ligging van de verschillende staven te kunnen detecteren door middel van magnetisme.

Het detecteren van de wapening kan zowel live plaatsvinden waarbij de wapening op de ondergrond wordt afgetekend. Een andere mogelijkheid is om de metingen op te slaan en deze op kantoor verder te analyseren.

Door het “live” meten en aftekenen van de wapening wordt direct op de ondergrond een beeld gevormd van de aanwezige wapening. Door MAAT ingenieurs wordt dit zelf gebruikt voor het bepalen van de boorlocaties voor monstername. De opdrachtgever kan hiermee ook inzichtelijk krijgen op welke locaties sparingen of ankers geboord kunnen worden.

Voor het scannen van de wapening zijn er een tweetal mogelijkheden. Er kan gebruik worden gemaakt van de snelle methode van een line-scan. Bij een linescan wordt in een richting de wapening gedetecteerd. Hiermee worden de hart-op-hart afstanden en de betondekkingen van de staven in beeld gebracht. Deze methode wordt veelal toegepast bij het meten van de wapening bij uitkragende constructies volgens de CUR 248. Het voordeel is dat snel en over relatief wat grotere afstand (maximaal 30 meter) een beeld verkregen kan worden van de wapening. Bij de ander methode wordt zowel in x- als yrichting een meting uitgevoerd en wordt daarmee een zogeheten blok-scan gevormd. Bij een blokscan wordt de wapening in meerder richtingen in beeld gebracht en ontstaat daarmee ook een goed beeld van de wapeningsconfiguratie.

Marc-alberts-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Marc Alberts via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft