Kitvoegenschade

De start van meer schade

Kitvoegenschade

Een essentieel deel van het behoud van galerij en balkonconstructies is de afdichting van de dilataties tussen de platen. Indien de dilataties onvoldoende afdichten is het risico op lekkages met bijbehorende vochtschade aanwezig. Verder is het risico dat dooiwater over de consoles loopt. De kans dat het dooiwater ook zout bevat is reëel, dit zout kan indringen in de console en chloridecorrosie veroorzaken.

Inspectie en onderhoud van de dilatatieafdichtingen is dan ook essentieel voor het verlengen van de levensduur en voorkomen van schades aan de betonconstructie.

Marc-alberts-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Marc Alberts via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft