Advies metselwerk reparatie

Schade aan metselwerk? Wij geven u advies!

Advies metselwerk reparatie

Nadat vanuit het metselwerkonderzoek de oorzaken van de gebreken zijn achterhaald, kan een hersteladvies worden geformuleerd. Per type schade wordt een herstelprincipe geformuleerd. Met dit advies kan vervolgens een gevelherstelbedrijf de schades herstellen. Dit kan bestaan uit onderstaande herstelwerkzaamheden al dan niet gecombineerd:

  • Spouwankers bijplaatsen
  • Scheurherstel
  • Dilataties herstellen c.q. creëren

Spouwankers bijplaatsen

Wanneer uit het spouwanker onderzoek volgens BRL 2109 en hoofdstuk 6 van het SBR protocol “constructieve veiligheid bestaande metselwerkbuitenspouwbladen”, naar voren komt dat de constructieve veiligheid van de gevel in het geding komt, zal er een advies worden gemaakt om de constructieve veiligheid te herstellen. Dit zal veelal hersteld moeten worden door het bijplaatsen van renovatiespouwankers. Het aantal renovatiespouwankers zal aan de hand van een berekening worden bepaald. Een gevelherstelbedrijf kan met behulp van ons advies en berekening het type renovatie spouwanker bepalen voor het herstel van de constructieve veiligheid van de gevels. Het type renovatie spouwanker welke toegepast kan worden wordt bepaald door de verschillende kenmerken van de gevels. Hierbij is de opbouw van de constructie het belangrijkste; in welk type binnenblad wordt het anker bevestigd, wat is de spouwbreedte, wat is de kwaliteit van het buitenblad, etc.

Wanneer er een type renovatie spouwanker gekozen is, zal deze op de te herstellen gevel beproeft moeten worden. Hierbij dient beoordeelt te worden of het anker geschikt is om de gevel conform berekening te herstellen. Het kan voorkomen dat het ene type anker niet toegepast kan worden en het andere type wel geschikt is.

Scheurherstel

Wanneer alle scheuren van een complex in kaart zijn gebracht en daarbij ook de oorzaak van de scheurvorming bepaald is, kan per scheurtype een herstelprincipe worden geadviseerd. Dit kan bestaan uit het bijplaatsen van renovatiespouwankers, aanbrengen van lintvoegwapening, het creëren van dilataties, etc. Met behulp van lintvoegwapening wordt er in de horizontale voegen van het metselwerk een “wapening” aangebracht waardoor er gewapend metselwerk ontstaat.

Dilataties herstellen c.q. creëren

Om de thermische werking van metselwerkdelen op te kunnen vagen zonder dat er scheurvorming ontstaat, worden er dilataties aangebracht. Door het dilateren van metselwerk wordt een esthetisch acceptabele scheur gecreëerd waar een natuurlijke scheur wordt verwacht. In een gevelvlak worden dilataties zowel verticaal als horizontaal toegepast.

Wanneer er geen of onvoldoende gedimensioneerde dilataties in een complex zitten kan het advies zijn om deze te creëren of ruimer te maken. Wanneer er nieuwe dilataties aangebracht worden zal er altijd ook renovatie ankers toegepast moeten worden rondom de nieuw te creëren dilatatie.

 

Dennis-onck-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Dennis Onck via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft