Scheurvorming metselwerk

Van onderzoek tot herstel

Scheurvorming metselwerk

Bij metselwerk is scheurvorming een veel voorkomend schadebeeld. Bij scheurvorming in metselwerk moet per scheur worden beoordeeld of dit het gevolg is van thermische werking of een constructief gebrek. MAAT ingenieurs brengt in zo’n geval alle aanwezige scheuren in kaart en zal vervolgens per locatie een herstelprincipe aangeven. Bij constructieve gebreken zal aanvullend onderzoek in veel gevallen meer duidelijkheid moeten verschaffen om de constructieve veiligheid te kunnen herstellen.

Scheuren in metselwerk zijn in hoofdlijnen onder te verdelen in drie soorten:

  • Thermische scheuren
  • Zetting scheuren
  • Corrosie scheuren

Thermische scheuren

Door temperatuurwisselingen in het gevelvlak zetten de delen metselwerk en de eventueel aanwezige elementen in het gevelvlak met een verschillende uitzettingscoëfficiënt uit. Wanneer er onvoldoende rekening is gehouden met deze werking doordat er niet of onvoldoende is gedilateerd, zullen er bij temperatuurverschillen scheurvorming ontstaan.

Zetting scheuren

Een zettingsscheur ontstaat wanneer er in de constructie een zetting plaats vindt. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer de fundering waarop het metselwerk staat of een geveldrager die het metselwerk ondersteund, zakt bij belasting van het constructieonderdeel. Veelal zijn dit soort scheuren een éénmalig verschijnsel in het gebouw. Door monitoring van dit soort scheuren middels scheurmeters en lintvoegwaterpassing en zogenaamde deformatiemetingen, kan worden bepaald of scheuren actief of passief zijn.

Corrosie scheuren

Metalen delen in het metselwerk die corroderen zijn de oorzaak van zogenaamde corrosie scheuren. Dit kan onder andere komen door het corroderen van bijvoorbeeld kozijnankers, spouwankers, muurankers, stalen balken dan wel lateien in het metselwerk. Door de roestvormig op het metaal wordt het volume groter en drukt tegen het metselwerk aan, met scheurvormig als gevolg.

Herstel van scheuren

Wanneer alle scheuren in kaart zijn gebracht van een complex en daarbij ook de oorzaak van de scheurvorming bepaald is, wordt per scheurtype een herstelprincipe worden geadviseerd. Dit kan bestaan uit het bijplaatsen van renovatiespouwankers, aanbrengen van lintvoegwapening, het creëren van dilataties, etc. Maar het kan ook voorkomen dat iets compleet vervangen moet worden en herstel niet toereikend is.

Dennis-onck-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Dennis Onck via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft