Koudebruggen

Wij zoeken de isolatielek voor u uit

Koudebruggen (Bouwknopen)

MAAT ingenieurs houdt zich onder meer bezig met de oorzaak dan wel gevolgen van koudebruggen. Koudebruggen, ook wel warmtebruggen of thermische bruggen genoemd, zijn lekken in de buitenschil van een constructie waar de isolatie(laag) is onderbroken. Hierdoor komt warmteverlies tot stand (warmtebrug).  Deze koudebruggen komen zowel voor in niet-geïsoleerde als geïsoleerde constructies. In geïsoleerde constructies is de isolatie (op meerdere plaatsen) onderbroken. Het warmteverlies, als gevolg van de koudebrug, heeft een daling van de isolatiewaarde tot gevolg wat tot condens dan wel schimmelvorming kan leiden. Bij de aansluiting van verschillende constructiedelen kunnen deze koudebruggen ontstaan..

 

Constructies met veel voorkomende koudebruggen

Spouw

Te denken valt aan slechte isolatie, verzakte/verouderde isolatie, maar ook aan vervuiling in de spouw als gevolg van valspecie of cementbaarden.

Dak

Hier valt te denken aan de (later) aangebrachte isolatie aan de binnenzijde van het dak tussen de houten balken. Het hout geleidt warmte. Indien de isolatie niet goed aansluit ontstaan op deze plaatsen koudebruggen.

Ramen en buitendeuren

Hier valt de aanwezige koudebrug samen met het niet onderbreken van een thermische onderbreking waardoor warmteverlies ontstaat. Dit kan leiden tot condens- en schimmelvorming. MAAT ingenieurs legt als gevolg van specifiek onderzoek niet alleen de koudebruggen vast maar brengt ook advies uit zodat gebreken in een constructie of constructieonderdelen kunnen worden hersteld en hiermee (de oorzaak en gevolgen van) de koudebruggen worden opgeheven.

Raimond-duker-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Raimond Duker via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft