Lekkages

Wij zoeken de oorzaak voor u uit.

Lekkages

Wateroverlast als gevolg van onder andere grond- en/of oppervlaktewater met een al dan niet fluctuerende waterdruk kan leiden tot overlast in kelders, souterrains, kruipruimtes en overige constructies, al dan niet onder maaiveld.

Kelder en souterrains

Kelder- en/of souterrain Lekkages kunnen verschillende oorzaken hebben. Veelal treden lekkages op ter plaatse van de kim (wand/vloeraansluiting), scheuren in de vloer en/of wanden. Maar ook bij doorvoeren, koekoeken en overige leidingwerk zoals water-, gas- en/of elektraleidingen.

Kruipruimtes

De kruipruimte is bedoeld als een compartiment om de begane grond vloeren niet in contact te laten komen met de grond. Daarnaast dient de kruipruimte als ruimte voor diverse soorten leidingwerk. Indien de kruipruimte niet dan wel niet afdoende wordt geventileerd kunnen diverse problemen ontstaan zoals aantasting van de houten constructie, condensatieproblemen, schimmel/zwam. Ook worden deze problemen veroorzaakt bij water in de kruipruimte. Dit kan verschillende oorzaken hebben, te denken valt aan een hoge waterstand maar ook aan gebreken aan het leidingwerk.

Lekkages garage

Als gevolg van diverse gebreken zoals scheurvorming of verschillende (detail)aansluitingen kunnen constructies aan lekkages, in de vorm van vocht- en/of wateroverlast, onderhevig zijn. Als gevolg van scheurvorming, gebreken aan doorvoeren, en gebrekkige voegovergangen en/of dilataties zijn parkeergarages onderhevig aan vochtschade. Deze vochtschade kan onder andere onder andere betonschade tot gevolg hebben als gevolg van corroderende wapening en de inleiding zijn voor een (constructieve) onveilige situatie.

Begeleiding vochtwerende werkzaamheden

MAAT ingenieurs inspecteert, beproeft en onderzoekt vrijwel alle voorkomende lekkages en/of vochtproblemen. Naast het uitvoeren van onderzoeken en het uitbrengen van een hersteladvies, Is MAAT ingenieurs de onafhankelijke partij om vochtwerende werkzaamheden van derden te begeleiden, controleren en te beoordelen aan de hand van de hiervoor geldende normen en regels. Op deze wijze is MAAT ingenieurs een objectieve aanvulling op het herstelproces en levert een bijdrage aan een positief resultaat!

Raimond-duker-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Raimond Duker via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft