Schimmelvorming

Wij zoeken de oorzaak voor u uit

Schimmel

Wanneer een vochtprobleem niet wordt verholpen is het gevolg van schimmelvorming een feit.

Zaak is om het vochtprobleem weg te nemen en zo de schimmelgroei te stoppen en toekomstige te voorkomen. Schimmels gaan goed samen met CO2, daardoor is ventileren een belangrijke maatregel tot het tegengaan van schimmelvorming.

Conditie voor schimmelvorming

Overal komen sporen voor. Deze sporen groeien bij hun ideale omstandigheden. Schimmels hebben vocht als voedingsbodem nodig en groeien vooral door de aanwezigheid van vocht, voedingsstoffen en temperatuur.

Een relatieve vochtigheid van 70% tot 80% heeft schimmelvorming tot gevolg. Bouwmaterialen met een relatieve vochtigheid aan het oppervlak van 70% tot 100%, bevorderen de groei van schimmels.

Vervolgens is zowel voldoende tijd voor het ontkiemen (organisch materiaal) en een temperatuur tussen de 5 en 35 graden zeer gewenst voor schimmel(groei) net als de aanwezigheid van zuurstof en een PH-waarde tussen de 2 en 11. Deze omstandigheden vormen een goede basis voor groei van schimmels.

Conclusie: overal waar mensen verblijven zijn de condities voor schimmels aanwezig.

Bestrijding schimmelproblemen

  • Het weren van vocht vormt de basis tot het bestrijden van schimmelvorming en schimmelgroei.
  • Het voorkomen van oppervlaktecondensatie is niet voldoende ter bestrijding van schimmelproblemen.
  • Het is zaak om een hoge relatieve vochtigheid aan het oppervlak te voorkomen.

Verdeling klimaat

Bestrijding en het voorkomen van schimmelproblemen is mede afhankelijk van het soort binnenklimaat.

Er zijn 2 types, nl een stabiel of wisselend binnenklimaat.

Bij een stabiel binnenklimaat ligt de thermische kwaliteit ten grondslag, temperatuurbeheersing is hier het belangrijkste. Bij een wisselend binnenklimaat zoals badkamer, keuken en slaapkamer is deze temperatuurbeheersing veel minder van invloed op de vochthuishouding. Het onderscheid in categorieën is van groot belang ter bestrijding en voorkoming van schimmelproblemen. Voor elke categorie is de invloed van de thermische kwaliteit, het binnenklimaat maar ook de afwerkmaterialen van belang.

MAAT ingenieurs stelt na onderzoek een advies op ter bestrijding van schimmelvorming en ter voorkomen van toekomstige schimmelproblemen.

Raimond-duker-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Raimond Duker via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft