ESD en AS vloeren

Geen elektrische schokken op de vloer

Het voordeel van ESD en AS vloeren

Wanneer mensen over een vloer lopen, raken ze elektrostatisch geladen.

Als deze persoon dan een metalen voorwerp aanraakt, wordt de opgebouwde spanning ontladen. Dit noemt men: ElectroStatic Discharge. In vele gevallen is dit fenomeen niet wenselijk in een industriële toepassing. Wie op zoek gaat naar een vloersysteem welke dit fenomeen kan voorkomen komt al snel uit bij de termen ESD en AS.

ESD- en AS-vloeren voeren elektrische ladingen af zodat er geen gevaarlijke ontlading plaatsvindt op mens of product.

ElectroStatic Discharge:

ESD-vloersystemen worden toegepast in zogenoemde ESD Protected Areas (EPA).

ElectroStatic Discharge betekend: een harde ontlading op het product. Hierdoor kunnen twee type schades ontstaan aan het product:

  • Directe schade, welke meteen schade toebrengt aan het product.
  • Latente (niet meteen merkbare) schade. Vergelijk het met een olievlekje welke zich langzaam uitbreidt. Deze schade heeft over het algemeen vele malen meer impact. Men heeft niet op tijd latente schade in beeld doordat het niet gemerkt wordt. Op een later tijdstip, misschien wel een half jaar later, leggen microchips het loodje en wordt een product onbruikbaar met terugroepacties en/of claims tot gevolg.

AntiStatic:

AS-vloerensystemen worden toegepast in zogenoemde ATEX zones welke dienen ter bescherming van personen. Personen worden niet opgeladen waardoor er geen ontlading plaats kan vinden in vorm van vonken. Veelal worden deze vloersystemen toegepast in ruimtes waar meel verwerkt wordt, veel stofvorming plaats heeft, tanklosplaatsen en in ruimtes waar met gevaarlijke vloeistoffen wordt gewerkt.

In beide gevallen is het zaak te zorgen dat de weerstanden van de vloersystemen in het dissipatieve (weerstandsbereik) bereik ligt.

Een ESD vloer zorgt er, samen met het te dragen schoeisel, voor dat de persoonsoplading niet hoger oploopt dan 100 Volt. De vloersystemen zijn tevens zo opgebouwd dat de weerstand van het systeem kleiner blijft dan 10 tot de 9e Ohm. Daardoor raken micro-elektronische componenten niet beschadigd door ElectroStatic Discharge.

Een AS vloer is een antistatische vloer, waarbij de oplading van de persoon beperkt wordt tot 2000 Volt en de weerstand van het systeem kleiner moet zijn dan 10 tot de 6e Ohm.

De normeringen omtrent ESD en AS vloeren zijn omschreven in de ESD-norm NEN EN IEC 61340.

Het is raadzaam om eventueel tijdens de aanleg, maar zeker bij oplevering van een vloersysteem, te meten of de vloer aan de normering voldoet (0-meting). Ook na ingebruikname moeten de metingen jaarlijks uitgevoerd worden.

Dit testen gebeurt door een onafhankelijke, gecertificeerde inspecteur, door middel van het afnemen van drie verschillende systeemtesten met een minimum aantal per m², aangegeven in de geldende norm.

De testnormen voor ESD/AS-vloeren omvatten onder meer ANSI/ESD S20.20, DIN EN 1081, DIN EN 61340-4-1 en DIN EN 61340-4-5.

Correcte testresultaten resulteren in een certificaat voor het vloersysteem gedurende één jaar.

Jaarlijkse monitoring

MAAT ingenieurs kan het jaarlijks monitoren en beoordelen van de werking van de ESD- en AS-vloeren. Bij enkele leveranciers van dergelijke systemen is de jaarlijkse monitoring door ons opgenomen in de garantievoorwaarden en kan de eigenaar van de vloer tevens een verlengde garantie krijgen.

Kortom door MAAT ingenieurs jaarlijks de vloer te laten inspecteren is men verzekerd van een correct werkende en duurzaam vloersysteem.

Roy-de-wilde-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Roy de Wilde via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft