Slipweerstand inspectie

Wij brengen alle slipweerstand gevaren in kaart

Slipweerstand inspectie

Een slipweerstand van beloopbare en berijdbare oppervlakken is een must voor het veilige gebruik ervan. De slipweerstand is afhankelijk van tal van invloedsfactoren, namelijk de oppervlakteruwheid, de slijtage, de vervuiling, beleving en het onderhoud van de vloer.

De eenduidige bepaling van de slipweerstand op beloopbare oppervlaktes wordt in Nederland bepaald door de NEN 7909.

Voor het meten van de stroefheid voor rijdend verkeer gelden diverse normen, waaronder:

  • NEN-EN 13036-4 Oppervlakeigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen,
  • NEN 2443 Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages,
  • NEN-EN 1436 Wegmarkeringsmaterialen.

Met deze metingen wordt een subjectieve beleving van de gebruiker omgezet naar een onafhankelijk getal welke getoetst kan worden aan de genoemde normen.

NEN 7909 Slipweerstandsmeting

NEN 7909 Slipweerstandsmeting De norm NEN 7909:2015 ‘Slipweerstand van beloopbare

Slipweerstandmeting normen

Slipweerstandmeting normen NEN 2443, Stroefheid van open hellingbanen Open hellingen

Roy-de-wilde-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Roy de Wilde via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft