NEN 7909 Slipweerstandsmeting

Wij brengen alle slipweerstand gevaren in kaart

NEN 7909 Slipweerstandsmeting

De norm NEN 7909:2015 ‘Slipweerstand van beloopbare oppervlakken – Eisen en bepalingsmethode’ geeft de eis ten aanzien van de slipweerstand van horizontale en hellende, beloopbare oppervlakken in openbare ruimte of arbeidsruimte en daarbij behorende bepaling.

De slipweerstand wordt geclassificeerd met een dynamische wrijvingscoëfficiënt en geeft uitsluitsel over de stroefheid van oppervlakken. De norm is van toepassing op beloopbare oppervlakken die in zijn geheel ‘in het werk’ zijn gemaakt of samengesteld. Het beloopbare oppervlak kan geheel of gedeeltelijk bestaan uit een of meer producten, die elders zijn vervaardigd of ter plaatse zijn geproduceerd. Het oppervlak is al dan niet voorzien van een afwerklaag.

Met de in de norm voorgeschreven bepalingsmethode kan te allen tijde na het in gebruik nemen van het beloopbare oppervlak de actuele slipweerstand worden gemeten en beoordeeld.

In de norm staat beschreven dat de metingen worden uitgevoerd met een tribometer, hiervoor wordt in Nederland de GMG 200 toegepast.

 

Tabel 1 – Eis Slipweerstand beloopbaar oppervlak

De slipweerstand van het oppervlak moet voldoen aan de in tabel 1 gestelde eis voor de dynamische wrijvingscoëfficiënt μ. De maatgevende dynamische wrijvingscoëfficiënt μ moet worden bepaald volgens hoofdstuk 6 en worden gerapporteerd volgens hoofdstuk 8.

Toepassing Voldoende stroef
Droge  toepassing μ ≥ 0,30
Natte toepassing μ ≥ 0,40
Natte toepassing in zwembad μ ≥ 0,45

 

Mochten de resultaten van de meting met de GMG 200 toch niet voldoen aan de eisen in de NEN 7909 zijn wij in staat om de opdrachtgever te adviseren over te nemen maatregelen voor het verkrijgen van een betere slipweerstand. De mogelijkheid voor het verkrijgen van een betere slipweerstand zijn veel denk bijvoorbeeld aan:

  • Gewijzigde wijze of frequentie van reiniging.
  • Opruwen van de bestaande ondergrond.
  • Aanbrengen van een antislip coatingsysteem.
Roy-de-wilde-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Roy de Wilde via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft