BENG / EPA

De energieprestatie eisen op een rijtje

Energieprestatie eisen – BENG / EPA

Vanaf 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).

Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan de opwek van hernieuwbare energie van gebouwen. Dit betekent dat bij nieuwe woningen en gebouwen niet alleen rekening moet worden gehouden met een goede isolatie van de gebouwschil en energiezuinige installaties, maar ook met de toepassing van duurzame energie.

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van drie individueel te behalen eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m².jr);
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m².jr);
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%).

 

Deze eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). De BENG eisen vervangen hiermee de huidige energieprestatie coëfficiënt (EPC) en worden berekend met een nieuwe, vastgestelde bepalingsmethodiek: de NTA 8800 die ook wordt gebruikt bij het bepalen van het nieuwe Energielabel.

BENG expert

Als je je woning wilt gaan verduurzamen met een x bedrag en je wilt weten wat hiervoor de beste opties zijn, of je wilt weten wat er aan je woning moet gebeuren om een A-label te verkrijgen en wat de kosten hiervoor zijn, dan kun je een BENG expert inschakelen. MAAT ingenieurs kan jou hierbij ook van dienst zijn.

De BENG expert is de projectleider binnen een verduurzamingsproject en is in staat om op basis van zijn of haar expertkennis en aan de hand van een zogenaamde BENG ladder een goed doortimmerd haalbaar verduurzamingsplan te maken.

De BENG expert werkt hiervoor nauw samen met een betrouwbare EP-labelaar en stelt op basis van de wensen en vragen van de klant modellen en scenario’s voor die door de EP-labelaar worden doorgerekend.

De BENG expert heeft diepgaande kennis over alle relevante aspecten van het verduurzamen van woningen. Denk hierbij naast de BENG eisen aan kennis op het gebied van de werking van isolatie en ventilatie, luchtdichtheid (Qv10, oververhitting (TOjuli), de werking van installaties en de werking hierop vanuit de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

Jeanette-schoolen-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Jeannette Schoolen via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft