Dakonderzoek

Wij zoeken de mogelijkheden voor u uit

Dakonderzoek

Een dak; elk gebouw heeft ze. Vaak zie je ze niet, of is de noodzaak om op het dak te kijken er niet.

Het vormt in de basis de waterdichting van een gebouw van bovenaf en is daarmee een belangrijk onderdeel. Maar behalve dat, vormen daken een groot oppervlakte van de hele gebouwschil.

De vierkante meters die op daken aanwezig zijn, worden steeds vaker benut om te voorzien in de besparings- en verduurzamingsvraagstukken van gebouweigenaren. Het dak is namelijk uitermate geschikt om voorzieningen op te treffen. Ideaal om er voor te zorgen dat deze voorzieningen geen extra ruimte innemen, bijvoorbeeld in een woning, in de tuin of in de wijk. De vraag om zelfvoorzienend en klimaatbewust te zijn, wordt steeds hoger. En het aanbod van installaties en oplossingen om daarin te voorzien wordt steeds groter.

Isoleren

Zoals eerder te lezen, behoort het dak tot de gebouwschil. Het dak is daarmee een cruciaal onderdeel om (goed) te isoleren. Maar op welke manier is dit het meest praktisch uitvoerbaar en het meest efficiënt? Levert de manier van isoleren geen condensatie in de constructie op? Kan de constructie de nieuwe belastingen wel aan? Dit is een greep uit de vraagstukken waarin MAAT ingenieurs kan ondersteunen. Door middel van onderzoek, inspectie en constructieve berekeningen, aansluitend op het vraagstuk van de gebouweigenaar, geven wij inzichten in wat er wel kan en wat niet. En wat verstandig is en wat niet.

Gebruikersfuncties dak

Ook worden er op het dak steeds vaker duurzame installaties geplaatst en energie opwekkers. Denk aan zonnepanelen/PV panelen. En daken worden steeds vaker gebruikt om water tijdelijk op te slaan om de riolen minder te belasten. Tevens komen er steeds meer groene daken. Ook zijn er steeds meer daken om op te recreëren, te parkeren en er worden zelfs wegen en natuurgebieden aangelegd op daken. Daken zijn dus niet alleen geschikt om voorzieningen op te treffen, maar ook om de leefbare ruimtes uit te breiden. En zo zijn er nog meer mogelijkheden waarvoor het dak kan worden ingezet. Het is dus goed te weten hoeveel (extra) belasting een dak nu eigenlijk aankan.

Onderhoudsstaat/conditie als uitgangspunt

De maatregelen die worden getroffen, zijn vaak investeringen voor een langere periode. De dakbedekking welke zorgt voor de waterdichtheid, wordt slechter bereikbaar door het toevoegen van voorzieningen. Het organiseren van een sluitend – en waterdicht plan – is daarbij nog belangrijker geworden.

De verschillende aanpakken voor het dak hebben meerdere gemeenschappelijke uitdagingen. Allereerst is het belangrijk om te weten wat de huidige opbouw is en wat de staat/conditie daarvan is. MAAT ingenieurs kan deze inspecties verzorgen en in het noodzakelijke onderhoud adviseren, samen met een levensduurverwachting.

Constructie

Daarbij is de volgende gemeenschappelijke uitdaging bij het treffen van maatregelen: de constructie.

De constructieve berekeningen die zijn gemaakt om het gebouw te bouwen, bevatten geen (gewichts)belastingen van alle extra toevoegingen die juist nu zo wenselijk en noodzakelijk zijn.

MAAT ingenieurs kan de berekeningen hiervoor verzorgen. Vaak beginnend met een berekening wat laat zien of de plannen wel of niet gerealiseerd kunnen worden met het handhaven van de huidige constructies. Indien dit niet mogelijk is, kan er aanvullend de berekening gemaakt worden om te bepalen wat er extra nodig is aan verstevigingen om de plannen constructief wel haalbaar te maken.

Helmi-van-der-horst-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Helmi van der Horst via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft