Gevelonderzoek

Wij zoeken de mogelijkheden voor u uit

Om inzicht te krijgen welke verduurzamingsmaatregel mogelijk is  van de gevel dient er een gevelonderzoek te worden verricht. Hierbij wordt naast de isolatieruimte ook gekeken naar de constructieve basis van de gebouwschil. Zijn de spouwankers nog goed of moeten de gevels worden voorzien van renovatiespouwankers, is er geen scheurvorming in het complex die constructieve gevolgen hebben, is er überhaupt ruimte voor het isoleren van de spouw, zijn er schades aan de overige delen van de gevel.

Spouwankers

De bestaande spouwankers worden volgens de BRL 2109 en hoofdstuk 6 van het SBR protocol “constructieve veiligheid bestaande metselwerkbuitenspouwbladen” beoordeeld. Hierbij worden de gevelvlakken beoordeeld op de volgende punten:

  • Het aantal spouwankers in vlakken van 2×3 m¹. Dit wordt steekproefsgewijs bepaald. Op niet-destructieve wijze kan met een metaaldetector (Elcometer P150) het aantal spouwankers, mits magnetisch, worden bepaald en met krijt aangekruist. Indien sprake is van niet-magnetische spouwankers moet het aantal spouwankers worden vastgesteld door delen van het buitenblad open te maken;
  • De aanwezigheid van gebreken. Hiervoor is de gehele gevel visueel beoordeeld.
  • De conditie, bevestiging in binnenblad en verankering in het buitenblad van de spouwankers, eventuele verholen neuzen en opbouw van de totale spouwmuurconstructie door middel van destructief onderzoek waarbij ter plaatse een steen verwijderd is.
  • Dit is bepaald aan de hand van de klassenindeling van corrosie van stalen spouwankers volgens BRL 2019 zoals te vinden in onderstaande tabel.
  • Uitvoeren controleberekening op de gevonden spouwankers.

 

Klasse Mate van corrosie Omschrijving Actie
0 Geen zichtbare corrosie Over 10 jaar opnieuw een onderzoek uitvoeren.
1 Licht gecorrodeerd Op het spouwanker zijn nog geen bruine roestplekken aanwezig. Het zink is zichtbaar aangetast door zinkcorrosie. De sterkte van het spouwanker is nog niet afgenomen. Over 5 jaar moet opnieuw een onderzoek worden uitgevoerd.
2 Gecorrodeerd Het spouwanker vertoont bruine roest. De zinklaag is over dat deel geheel verdwenen. De diameter van het spouwanker is nog niet afgenomen. Over 3 jaar moet opnieuw een onderzoek worden uitgevoerd.
3 Ernstige corrosie Het spouwanker vertoont bruine roest. Het volume van roest is toegenomen. De functionele diameter (van blank staal) van het spouwanker is zichtbaar afgenomen. Over 3 jaar moeten renovatieankers worden geplaatst. Eventueel kunnen de herstelwerkzaamheden worden uitgesteld wanneer na onderzoek blijkt dat herstel dan nog niet direct nodig is.
4 Doorgeroest Het spouwanker heeft vrijwel geen functionele diameter meer die belasting kan opnemen. De diameter is met meer dan 2/3 afgenomen. Er moeten direct herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Tabel klassenindeling mate van corrosie van stalen spouwankers volgens BRL 2019

Helmi-van-der-horst-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Helmi van der Horst via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft