Thermografie

Wij maken de gebreken voor u zichtbaar

Thermografie, wat is dit precies en wat kunt u ermee

Alle objecten zenden infraroodstraling uit en ieder voorwerp heeft een temperatuur die via het infrarood spectrum zichtbaar en meetbaar gemaakt kan worden. Dit kan door middel van een warmtebeeldcamera. Belangrijk daarbij is uiteraard de nauwkeurigheid van de meting. Om het meten van de juiste temperatuur te bewerkstelligen dient de apparatuur periodiek geijkt en gekalibreerd te worden.

Thermografie is het contactloos meten en registreren van deze straling via het infrarood beeld. Het is daarmee één van de meest gebruikte inspectiemiddelen met toepassingen in de bouw, elektrotechnische installaties en werktuigbouwkundige installaties geworden.

Thermografische inspectie heeft zich inmiddels bewezen als een van de meest kostenbesparende technieken waar het gaat om het oplossen van temperatuur-technische problemen bij toepassingen in de  industrie en bouw.

Een aantal toepassingen waarbij veel gebruik gemaakt wordt van thermografie in de bouw, is het opsporen van isolatiegebreken, vochtproblemen, tochtklachten en koudebruggen in gebouwen. Thermografie is (eventueel samen met de blowerdoor test) dé manier om de oorzaken van deze energieverspilling, comfortklachten en vochtproblemen in beeld te brengen.

De voordelen van thermografie als onderzoekmethode

  • Inspectie vindt plaats tijdens het bedrijfsproces of bouwtraject, dus geen onnodig productieverlies.
  • De meting gebeurt contactloos en neemt weinig tijd in beslag.
  • Alles wordt op foto vastgelegd waardoor een duidelijke verslaglegging.
  • Bij een bewoonde situatie zal de bewoner weinig tot geen hinder van het onderzoek ondervinden.

Het onderzoeksproces van thermografie

Ten eerste zal een visuele controle op direct zichtbare gebreken plaats vinden. Hierna zal het thermografische onderzoek verricht worden. Tenslotte zullen de waarnemingen, verslaggeving van de bevindingen met hieraan gekoppeld een hersteladvies, verwerkt worden in een gedegen rapportage.

Roy-de-wilde-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Roy de Wilde via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft