Lidmaatschappen

Onze kwaliteitsgarantie

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft

NVDO, Nederlandse verenging voor doelmatig onderhoud.

Als MAAT ingenieurs zijn we lid van de NVDO,de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO). De NVDO is de toonaangevende brancheorganisatie die middels kennisoverdracht, belangenbehartiging en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die zich bezighouden met het vakgebied van Beheer en Onderhoud c.q. Asset Management. De NVDO doet dit door in de sector een onafhankelijke positie in te nemen en alle relevante bedrijfssectoren met behulp van voorlichting, advisering, kennisontwikkeling, (wetenschappelijk) onderzoek en kennisuitwisseling ten dienste te staan. De NVDO is een vereniging waar de leden zich, zowel als vertegenwoordiger van hun bedrijf of organisatie, als professional én als persoon, thuis voelen. Door het lidmaatschap blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen en behoeftes in de onderhoudsmarkt, daarbij dragen de kennis sessies bij aan onze doelstelling van permanente educatie.

Sertum is hét register van erkende onderhoudsdeskundigen vastgoed.

Sertum heeft als doel het continu verbeteren van het niveau van vastgoedonderhoud en technisch beheer. De deskundigheid van de onderhoudsprofessionals die in het Sertum register zijn ingeschreven, wordt gewaarborgd op basis van de per register geldende competentieomschrijvingen. Kandidaten kunnen zich via deze site inschrijven en worden toegelaten indien zij voldoen aan de registratievereisten.
De Onderhoudskundig Coördinator heeft een brede ervaring binnen het vakgebied beheer en onderhoud van vastgoed. De Onderhoudskundige is werkzaam in functies als projectleider onderhoud/onderhoudsbeheer voor een adviesbureau, een organisatie die eigen onroerend goed of onroerend goed van derden beheert. Als technisch beheerder en/of een leidinggevende aan een technische of facilitaire dienst van een bedrijf of instelling, of als projectleider Beheer en Onderhoud bij een uitvoerende partij.

VABOR, vereniging adviseurs beton onderhoud en renovatie.

VABOR is een vereniging van adviseurs op het vakgebied van betononderhoud en -reparatie en geïnteresseerde personen met affiniteit voor de betonreparatiebranche.
VABOR stelt zich ten doel om het vakgebied van de betonreparatie-adviseur te promoten en een duidelijke plaats te geven binnen de Nederlandse adviesmarkt. Daarnaast neemt het verbreden van de toegankelijkheid van vakkennis en het vergroten van onafhankelijke en betrouwbare advisering een belangrijke plaats in. Binnen de vele activiteiten van VABOR is kennisoverdracht een duidelijk speerpunt.

Onze visie is om langdurige relaties met opdrachtgevers na te streven, wat ook blijkt uit het grote aantal vaste klanten waar we al jaren naar ieders tevredenheid voor werken. Onze opdrachtgevers ondersteunen wij met al hun vraagstukken op het gebied van onderhoud, renovatie, transformatie en verduurzaming. Als wij zelf niet alle competenties bezitten die voor het oplossen van een complex vraagstuk, of een ‘second opinion’ willen, kunnen we uit ons netwerk een andere specialist bij ons onderzoek betrekken.

Onze onderzoeken en rapportages kenmerken zich door duidelijkheid en bovenal praktische oplossingen. Door de praktijkervaring binnen verschillende uitvoeringsdisciplines weten onze projectleiders als geen ander dat het voorgestelde advies ook uitvoerbaar moet zijn.