Gevelinspectie Zalné-flat

Zalné Wonen

Over het project

In opdracht van Zalné Wonen heeft er een constructieve beoordeling van de kopgevels plaatsgevonden. Hierbij is onder andere onderzoek uitgevoerd naar de spouwankers. Op basis van de inspectie zijn de gevels doorgerekend en is er een hersteladvies geformuleerd.

Aanvullend is een algemene inspectie uitgevoerd naar gebreken in de gevel. Dit is gedaan om inzicht te krijgen in de staat van onderhoud van de gevel. Voor de geadviseerde werkzaamheden is een kostenraming opgesteld ten behoeve van het MJOP.

Project in beeld

Marc-alberts-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Marc Alberts via:

Meer Veiligheidsinspectie Projecten