Inspectie en monitoring in verband met heiwerk

Utilitec / T-Mobile

Over het project

In verband met de voorgenomen heiwerkzaamheden naast het datacenter is door ons het pand gemonitord. In eerste instantie is een 0-meting uitgevoerd om de aanwezige schades in kaart te brengen. Gedurende de heiwerkzaamheden is door middel van twee opstellingen de trillingen gemeten. In overleg met de opdrachtgever zijn grenswaardes bepaald waarbij de gevoelige apparatuur geen schade ondervinden. Als afronding is nog een eindopname uitgevoerd waarbij gekeken is of er schade is ontstaan die toe te schrijven is aan de heiwerkzaamheden.

Project in beeld

Marc-alberts-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Marc Alberts via:

Meer Veiligheidsinspectie Projecten