Onderzoek complex Oosterengh te Hilversum

Hemubo – de Alliantie

Over het project

In verband met de voorgenomen grootschalige renovatie is een onderzoek uitgevoerd naar de buitenschil. Het onderzoek bestond uit een gevelinspectie volgens BRL 2109 om de constructieve risico’s van de gevels in kaart te brengen. Daarnaast heeft er een betoninspectie plaatsgevonden om daarbij de onderhoudsstaat en de onderhoudsbehoefte ervan in kaart te brengen. Bij de betoninspectie zijn tevens boormonsters genomen ter bepaling van het chloridegehalte in de consoles. Vanwege de geconstateerde schades in de borstweringen zijn de galerij- en balkonplaten doorgerekend op basis van de constructietekeningen en uitgevoerde wapeningsmetingen.

Project in beeld

Marc-alberts-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Marc Alberts via:

Meer Veiligheidsinspectie Projecten