Schade

Onderzoek en hersteladvies

Buiten het reguliere onderhoud om kunnen aan een constructie gedurende de levensduur ervan verschillende schades ontstaan. MAAT ingenieurs heeft alle benodigde expertise in huis om schades aan beton- en metselwerkconstructies alsmede lekkageproblemen te onderzoeken en tot een hersteladvies te komen. Bij het hersteladvies zullen altijd de wensen (bijvoorbeeld budget en/of levensduur) van de opdrachtgever leidend zijn, hierbij adviseren wij dan het technisch meest optimale herstel.

Schade aan betonconstructies

Bij betonconstructies kunnen meerdere vormen van schade optreden afhankelijk van gebruik en situering. Afhankelijk van de geconstateerde schades in relatie met de exploitatietermijn en budget kan worden gekeken welke herstelmethode voor NEN-1504 voor die specifieke situatie het best toepasbaar is.

Schade aan metselwerk

Bij metselwerk is scheurvorming een veel voorkomend schadebeeld. Bij scheurvorming in metselwerk moet per scheur worden beoordeeld of dit het gevolg is van thermische werking of een constructief gebrek. MAAT ingenieurs brengt in zo’n geval alle aanwezige scheuren in kaart en zal vervolgens per locatie een herstelprincipe aangeven. Bij constructieve gebreken zal aanvullend onderzoek in veel gevallen meer duidelijkheid moeten verschaffen om de constructieve veiligheid te kunnen herstellen.

Schade door wateroverlast

Wateroverlast in een object als gevolg van lekkage is nooit wenselijk en kan zeer diverse schades en overlast veroorzaken voor de gebruikers en aan installaties. Door ervaring en onderzoek zijn wij in staat om de oorzaak van lekkages zoals in parkeergarages/kelders als op andere plaatsen in het object te kunnen achterhalen, waarna voor de betreffende situatie een herstel op maat kan worden afgegeven.

Functieaanpassingen

Naast schades kunnen constructies gedurende hun levensduur ook verschillende functies vervullen of zijn er aanpassingen noodzakelijk. Maat ingenieurs is in staat om onderzoek uit te voeren naar de bestaande constructie om de mogelijkheden voor functieaanpassing te kunnen beoordelen.

  • Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

    Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.